Klinik for Fodterapi

v/ Karina Wolthers

Helbredstillæg

Kommuner:

  • Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring
  • Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer, at borgeren har behov for dette.
  • Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan også søge om støtte til ortopædiske fodindlæg jf. Serviceloven.

Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre nærmere om, hvordan du søger. Helbredstillæggene bliver beregnet på baggrund af din formue. – der kan blive refunderet optil 85% af prisen.

Kommunen kan dog have indgået en prisaftale med en bestemt behandlere eller leverandører. Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den leverandør eller behandler, som kommunen har samarbejde med, men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.