Klinik for Fodterapi

v/ Karina Wolthers

Fodterapeuter

Fodterapeuter 

Statsaut. fodterapeut Karina Wolthers

Statsaut. fodterapeut Lone Vind

Statsaut. fodterapeut Betina Thomsen

Statsaut. fodterapeut Marianne Nielsen